Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

PL DE

Koło łowieckie Szarak - aktualności

Obwody

Komunikat w spr. uzupełnienia porządku obrad WZ w dniu 14 maja 2016

Na podstawie § 57 pkt 3 Statutu PZŁ zarząd koła zawiadamia o uzupełnieniu punktu 10 porządku obrad walnego zgromadzenia o zmianę Uchwały nr 11/2012 w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także terminu i sposobu ich uiszczania poprzez dodanie w §3 pkt 5 litera n zapisu:
"- prowadzenie i obsługa informatyczna strony internetowej koła".

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Damian Gawlik
Sekretarz Koła

Koleżanki i Koledzy

Ze względu na nasilenie szkód w uprawach rolnych, a w szczególności w zasiewach zbóż, grochu i kukurydzy oraz na łąkach i pastwiskach, wprowadza się czasowy zakaz polowań na dziki na karmowiskach, bez względu na ich usytuowanie. Szczegółowych informacji nt. lokalizacji występujących szkód udziela łowczy Kolega Waldemar Chruślak.
 
za Zarząd Koła
Damian Gawlik
Sekretarz

Koleżanki i Koledzy

Zarząd koła, w ślad za zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii, zwraca się z apelem o przestrzeganie podstawowych zasad postępowania z ubitą zwierzyną: 
  • patrochy zwierzyny powinny być zakopane na głębokość co najmniej 1 m, a dół zdezynfekowany lub należy przekazać je do utylizacji.  Za niewłaściwe postępowanie z patrochami grozi grzywna od 500 do 5 000 zł.
  • każdy myśliwy jest zobowiązany do zbadania tuszy dzików pobieranych na użytek własny w kierunku włośnicy, kopię zaświadczenia weterynaryjnego należy przekazać łowczemu,
  • próbki z tusz dzików przekazywane do badania w kierunku włośnicy powinny być pobierane z mięśni, przepony, języka i biegów.
  • myśliwi dostarczający do weterynarii tusze pozyskanych lisów, do badań w kierunku wścieklizny powinni zadbać o właściwy ich stan. Niedopuszczalne jest dostarczanie tusz w stanie częściowego rozkładu.

Informacja o NZW i ZW

1. Zarząd Koła informuje, że na dzień 23 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Szarak” w Radomiu. Zgromadzenie odbędzie w altanie myśliwskiej w Borkowicach.

2. Zarząd Koła informuje, że na dzień 14 maja 2016 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Szarak” w Radomiu.
Data i miejsce: Dom Weselny „MAK” w Kowali Stępocinie nr 80 o godz.10:00.

Szczegóły dotyczące Zgromadzeń zostały przesłane również na adresy e-mail i pocztą tradycyjną oraz umieszczone na stronie www dostępnej po zalogowaniu.

Inwentaryzacja zwierzyny 2016

W dniach 05 - 06 marca 2016 roku myśliwi z naszego koła łowieckiego uczestniczyli w inwentaryzacji zwierzyny organizowanej przez Lasy Państwowe. Zwierzynę liczyliśmy metodą pędzeń próbnych. Liczenia odbywały się w naszym obwodzie 602, który jest zlokalizaowany na terenie Nadleśnictwa Przysucha w leśnictwie Borkowice.

Liczeniu podlegała głównie zwierzyna gruba: łoś, jeleń, sarna oraz dzik. Należało także rozpoznać płeć liczonej zwierzyny a także w miarę możliwości rozpoznać czy także młodociane osobniki.
|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|

Obwody

Projekt i wykonanie:pawelec.info