Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

PL DE

KONTAKT

Mapa

Dane kontaktowe:

Koło łowieckie “SZARAK” w Radomiu
26-­600 Radom
ul. Rolnicza 5

Telefony:
Prezes: Jacek Michalski +48 602 677 922
Łowczy: Waldemar Chruślak +48 606 148 498

Szacujący szkody:
Obwód 37 - Kamil Kołacz +48 505 726 683
Obwód 575 - Tomasz Dudek +48 601663 688
Obwód 580 - Jacek Adamczyk +48 606 406 016
Obwód 602 - Konrad Lach  +48 501 195 185

Dane do przelewu:
Bank PKO S.A. II O/ Radom
Nr konta 77 1240 3259 1111 0000 2989 3315

RODO / GDPR

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KŁ Szarak 26-600 Radom ul. Rolnicza 5
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w tym:
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
• Obsługa prawna
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat jednak nie krótszy niż okres przedawnienia związanych z umową roszczeń lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Mapa

Projekt i wykonanie:pawelec.info