Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

PL DE

Obwód nr 523

Obwody

Obwód łowiecki nr 523 (575) o łącznej powierzchni 4 606 hektarów (w tym 967 ha lasu) położony jest na terenie województwa Mazowieckiego w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w Nadleśnictwie Radom. Obwód jest sklasyfikowany jako polny. Leży w obrębie Zarządu Okręgowego PZŁ w Radomiu.

Opis granic

Od miejscowości Przytyk drogami przez miejscowości Zakrzewska Wola, Zakrzew,Golędzin, Zatopolice, skąd drogą polną ( za boiskiem sportowym) na południowy zachód wkierunku miejscowości Wacławów i dalej na południe, a następnie na zachód przez miejscowość Kowala Duszocina, skąd drogą w kierunku miejscowości Jarosławice do rzeki Dobrzyca, którą do drogi Jaszowice ­ Krzyszkowice, skąd drogą tą przez miejscowości Krzyszkowice, w Młódnicach na zakręcie w lewo drogą polną do miejscowości Głogów potem drogą do Zbiornika Domaniów, skąd rzeką Radomką do miejscowości Przytyk.

gospodarz obwodu - Jacek Kołacz (505.016.794 )
strażnik łowiecki - Robert Senderowski (696 454 297)
szacujący szkody - Tomasz Dudek (601663 688)
powierzchnia ­ obwodu 4 606 ha w tym powierzchnia leśna 967 ha
wykaz urządzeń łowieckich
ambony - 15 szt.
paśniki 14 szt.
lizawki - 42 szt.
podsypy dla bażantów - 10 szt.
poletka łowieckie - 3 ha

Mapa

Projekt i wykonanie:pawelec.info