Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

PL DE

Kalendarz myśliwski

Obwody

 
Jeleń szlachetny od 21 sierpnia do końca lutego
od 1 września do 15 stycznia
od 1 września do końca lutego
Jeleń sika od 1 października do 15 stycznia
Daniel od 1 września do końca lutego

łanie od 1 września do 15 stycznia

cielęta od 1 września do końca lutego

Sarna od 11 maja do końca września
od 1 października do 15 stycznia
Dzik cały rok
cały rok
cały rok
Muflon od 1 października do końca lutego
od 1 października do 15 stycznia
Borsuk od 1 września do końca listopada
Tchórz
Kuna
(leśna i domowa)
od 1 września do końca marca
Lis od 1 czerwca do 31 marca
(na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok)
Jenot
Norka amerykańska
Szop pracz
przez cały rok
Piżmak od 11 sierpnia do 15 kwietnia
Zając szarak
Dziki królik
od 1 listopada do końca grudnia
w drodze odłowu do 15 stycznia
Bażant od 1 października do końca lutego
tylko w OHZ od 1 października do końca stycznia
Kuropatwa od 11 września do 21 października
w drodze odłowu do 15 stycznia
Kaczki (krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica) od 15 sierpnia do 21 grudnia
Gęsi (zbożowa, białoczelna) od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 31 stycznia)
Gęsi (gęgawa) od 1 września do 21 grudnia
(na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego - do dnia 15 stycznia)
Słonka od 1 września do 21 grudnia
Łyska od 15 sierpnia do 21 grudnia
Gołąb grzywacz od 15 sierpnia do końca listopada
Jarząbek od 1 września do końca listopada

Przez cały rok wolno polować na: borsuki, tchórze, kuny na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na piżmaki i norkę amerykańską na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

Stan prawny na 25.12.2014 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra środowiska z 22.09.2009 r.

Obwody

Obwód nr 37

Wólka Lipowa, Brzozowa, Duranów, Karczemka, Wólka Pętkowska, rzeka Kamienna, Czekarzewice II, Tarłów

Obwód nr 602

Ruszkowice, Borkowice, Radestów, Ninków, Gaworek, Wandów, Rzuców, Kochanów, Rusinów, Bryzgów, Długa Brzezina, Wawrzynów, Kuźnica, Janów, Gwarek, Młyny

Obwód nr 580

Jarosławice, Kowala, Duszocina, Wolanów, Garno, Jabłonica, Domaniów, Głogów, Młódnice, Krzyszkowice

Obwód nr 575

Zakrzewska Wola, Zakrzew, Golędzin, Zatopolice, Wacławów, Kowala Duszocina, Jaszowice, Krzyszkowic, Młódnice, Głogów, Domaniów, Przytyk

Projekt i wykonanie:pawelec.info