Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

PL DE

OFERTA POLOWAŃ

Obwody

Oferta polowań

Koło Łowieckie Szarak w Radomiu oferuje polowania indywidualne na:
- sarny rogacze
- sarny kozy i koźlęta
- dziki
- oraz polowania zbiorowe na lisy z norowcami.

Charkterystyka łowisk: Koło dzierżawi 4 obwody ( 3 obwody w województwie mazowieckim i 1 obwód w województwie świętokrzyskim). Charakterystyka obwodów przedstawiona jest w dziale „Gospodarka łowiecka”, Nasze łowiska zasobne są w zwierzynę grubą. Rocznie pozyskujemy 200-250  dzików i 180 saren (w tym 80 rogaczy) i ok. 20 jeleni (w tym 9 byków). Każdego roku pozyskujemy kilka rogaczy medalowych. Trofea z naszych łowisk znajdziecie w wyciągu z Katalogu Medalowy  Troeów  Łowieckich Ziemi Radomskiej, w dziale „Trofea”.
Kontakt w sprawie organizacji polowań: kol. Jacek Adamczyk – podłowczy – tel. 606.406.016.
Ofertę kierujemy do biur polowań oraz myśliwych indywidualnych.

Klauzula RODO / GDPR

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KŁ Szarak 26-600 Radom ul. Rolnicza 5
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w tym:
• Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
• Biuro rachunkowe
• Obsługa prawna
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat jednak nie krótszy niż okres przedawnienia związanych z umową roszczeń lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Obwody

Obwód nr 37

Wólka Lipowa, Brzozowa, Duranów, Karczemka, Wólka Pętkowska, rzeka Kamienna, Czekarzewice II, Tarłów

Obwód nr 602

Ruszkowice, Borkowice, Radestów, Ninków, Gaworek, Wandów, Rzuców, Kochanów, Rusinów, Bryzgów, Długa Brzezina, Wawrzynów, Kuźnica, Janów, Gwarek, Młyny

Obwód nr 580

Jarosławice, Kowala, Duszocina, Wolanów, Garno, Jabłonica, Domaniów, Głogów, Młódnice, Krzyszkowice

Obwód nr 575

Zakrzewska Wola, Zakrzew, Golędzin, Zatopolice, Wacławów, Kowala Duszocina, Jaszowice, Krzyszkowic, Młódnice, Głogów, Domaniów, Przytyk

Projekt i wykonanie:pawelec.info