Koło Myśliwskie Szarak

PL DE

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

RAZEM DBAMY
O PIĘKNO NASZEJ
OJCZYSTEJ PRZYRODY

PL DE

Obwód nr 547

Obwody

Obwód łowiecki nr 547 (602) o łącznej powierzchni 3 656 hektarów (w tym 2 705 ha lasu) położony jest na terenie województwa Mazowieckiego w obrębie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w Nadleśnictwie Przysucha. Obwód jest sklasyfikowany jako leśny. Leży w obrębie Zarządu Okręgowego PZŁ w Radomiu.

Opis granic

Od miejscowości Ruszkowice drogą przez miejscowości Borkowice, Radestów, Ninków, Gaworek, Wandów, Rzuców do drogi Nadolna ­ Kochanów, którą przez miejscowości Kochanów, Rusinów, Bryzgów, Długa Brzezina, Wawrzynów, Kuźnica, Janów, Gwarek, Młyny do miejscowości Ruszkowice.

gospodarz obwodu - Sebastian Mosiołek 
strażnik łowiecki - Sławomir Polak (696 084 976)
szacujący szkody - Konrad Lach  (501 195 185)
wykaz urządzeń łowieckich
ambony - 50 szt.
paśniki - 16 szt.
lizawki - 45 szt.
podsypy dla bażantów 5 szt.
poletka łowieckie - 2 ha
Na terenie obwodu zlokalizowane są dwa obiekty łowieckie: Altana myśliwska oraz Domek myśliwski w Bryzgowie.
Mapa

Projekt i wykonanie:pawelec.info